Rukovanje mekim sočivima

Kada se koriste kontaktna sočiva veoma je značajno voditi računa o ličnoj higijeni. Pranje i brisanje ruku pre stavljanja sočiva na oči je neophodno. Poželjno je da nokti budu kratki i čisti kako ne bi oštetili sočivo ili oči. Kada se rukuje sočivima i kada se čiste, treba se koristiti jagodicama prstiju, a ne noktima.

Stavljanje sočiva na oči

Stavljanje sočiva u oči u početku može biti problematično, ali nakon nekoliko dana se stiče rutina i stavljanje će biti jednostavno.
Da bi sočiva bila uspešno stavljena u oči, potrebno je pratiti sledeće korake:

bridge mediaNext Nike Blazer Mid '77 Gets White Canvas and “Indigo" Details - Grailify
 • Kako bi se izbegla zamena sočiva uvek treba započeti postupak sa istim sočivom (desnim). Pre stavljanja sočiva traba proveriti da nije okrenuto naopako jer bi to moglo uzrokovati slabiji vid i nelagodnost tokom nošenja. Izvaditi sočivo iz kutijice. Po potrebi i želji isperiti ga sa svežim rastvorom za ispiranje. Proveriti da li je čisto, bez naslaga i ravnomerno vlažno. Stavite sočivo na jagodicu kažiprsta desne ruke, a srednjim prstom iste ruke povucite donji kapak desnog oka.
 • Srednjim prstom leve ruke povući gornji kapak desnog oka. Kapak se mora uhvatiti blizu trepavica kako bi se izbeglo da se prerano trepne.
 • Gledati pravo u svoje oko u ogledalu i smestiti sočivo pravo na rožnjaču oka. Pažljivo pustiti kapak i trepnuti. Otvoriti oko i proveriti da li je sočivo na pravom mestu. Vid mora biti bistar, a udobnost zadovoljavajuća. Ako se oseća nelagodnost, možda se na sočivu nalaze čestice prašine. U tom slučaju skinuti sočivo, isprati ga i ponovo staviti u oko. Za levo oko postupiti na isti način, uz promenu ruku.

Napomena:
Dok se ne postigne spretnost u stavljanju sočiva, stavljajti sočiva u oči iznad neke ravne površine za slučaj da sočivo ispadne. Obavezno treba koristi ogledalo u početku. Ukoliko se naglo trepne, a sočivo nije dobro namešteno, moglo bi da ispadne iz oka.Skidanje sočiva

Za većinu početnika je lakše! Kao i obično, treba dobro oprati i osušiti ruke i postupiti na sledeći način:

 • Povući gornji i donji kapak kao što je opisano u prethodnom postupku.
 • Pažljivo uhvatiti sočivo pomoću kažiprsta i palca.
 • Očistiti, isperiti, dezinfikovati i čuvati sočiva preko noći prema uputstvima lekara. Sočiva treba skinuti pre uklanjanja šminke


Način upotrebe tvrdih PMMA i polutvrdih RGP kontaktnih sočiva:

Higijena i čistoća je prvo i osnovno pravilo nege svih vrsta kontaktnih sočiva, pa tako i tvrdih gas-propusnih. Pre rukovanja sočivima treba dobro operiti ruke blagim sapunom, a zatim ih obrisati peškirom koji ne ostavlja dlačice. Kod rukovanja sočivima koristite jagodice prstiju, a ne nokte. Noktima možete povrediti oko, ili oštetiti kontaktno sočivo. Da bi se izbegla zamena sočiva, trebalo bi uvek početi sa stavljanjem desnog sočiva. Takođe, treba pregledati svako sočivoi uveriti se da je čisto i bez naslaga.

Stavljanje sočiva

 • Izvaditi sočivo iz kutijice. Po potrebi i želji, isperiti ga svežim rastvorom za ispiranje. Proveriti da li je sočivo čisto, bez naslaga i ravnomerno vlažno. Staviti sočivo na jagodicu kažiprsta desne ruke. Srednjim prstom iste ruke povucite donji kapak desnog oka.
 • Srednjim prstom leve ruke povući gornji kapak desnog oka. Kapak morabiti držan blizu trepavica kako biste bili sigurni da nećete trepnuti prerano.
 • Gledati pravo u svoje oko u ogledalu, a zatim smestiti sočivo pravo na rožnjaču oka. Pažljivo pustiti kapke i trepnuti. Otvoriti oko i proveriti da li je sočivo na pravom mestu.
 • Vid mora biti bistar, a udobnost zadovoljavajuća. Ukoliko se oseća nelagodnost, moguće je da se na sočivu nalazi čestica prašine. U tom slučaju sočivo treba skinuti, isprati i ponovo staviti u oko. Ukoliko vid nije bistar, možda sočivo nije centrirano, već se pomerilo na beonjaču. U tom slučaju zatvoriti oko i preko kapka jagodicom kažiprsta masirati sočivo prema sredini oka.
 • Za levo oko postupiti na isti način, uz promenu ruku.


Napomena:
Dok se ne postigne spretnost u stavljanju sočiva, stavljajti sočiva u oči iznad neke ravne površine za slučaj da sočivo ispadne. Obavezno treba koristi ogledalo u početku. Ukoliko se naglo trepne, a sočivo nije dobro namešteno, moglo bi da ispadne iz oka.

Skidanje sočiva

 • Pripremiti sve što je potrebno za negu sočiva nakon skidanja: tečnost za čišćenje, tečnost za ispiranje, posudicu. Staviti peškir ili dlan leve ruke ispod oka, kako bi sočivo bilo uhvaćeno.
 • Desnim kažiprstom povući spoljnii ugao (između gornjeg i donjeg kapka) desnog oka, prema spolja i gore. Svo vreme držati oko otvoreno (ne žmuriti).
 • Jako trepnuti. Sočivo će iskočiti napolje, na dlan ili peškir.